Příběh Horní Lipové

Lázně Horní Lipová podávají koupel v pozitivní energii!

V den Slunovratu, 21. června 2010, navštívili Horní Lipovou indičtí nádí z Tamilnádu, z knihovny palmových listů.

Začátkem měsíce na pozvání svého hostitele Pavla Krejčího přiletěli do Prahy, aby vyjevili zájemcům jejich osudy, (www.palmovelisty.cz). Když vykladači četli osud paní Zdenky Kontrykové z Horní Lipové, zaujala je její zahrada.

Po čtení požádali p. Krejčího, aby jim ukázal prameny české "národní" energie. Navštívili katedrálu Sv. Víta na Pražském hradě, včetně podzemí, i horu Říp. Jako třetí místo chtěli vidět onu zahradu. Byli nadšeni!

Po vykonání obřadů a modliteb Jožka Sekula z Penzionu Kovárna a Zdeněk Korčián z Domu u ospalého heligónu přivedli indické nádí ke kapličce na Dívčí skalce nad Horní Lipovou. A zde kněží cítili nesmírně silný proud pozitivní energie a po vykonání obřadů a modliteb nám zanechali poselství:
"Opatrujte a užívejte tento dar, neboť celé vaše údolí je zaplaveno krásnou a silnou pozitivní energií."

Proto můžeme říci, že nově rodící se Lázně Horní Lipová mají pět hvězdiček:

  • První za čistý horský vzduch a křišťálovou pramenitou vodu, kterou budete na penzionech pít.
  • Druhou za vynikající jídlo v penzionu Kovárna.
  • Třetí za laskavý úsměv, individuální přístup a pozitivní energii všech terapeutů
  • Čtvrtou za krásnou pozitivní energii, ve které se báječně odpočívá a regeneruje.
  • Pátou za špičkovou péči o tělo a duši ve zdravotnickém zařízení REHEX-EDU.

Úvod

Lázně Horní Lipová o.s.

Horní Lipová 254
Lipová - lázně
790 63

IČ: 013 17 768
Bankovní spojení: ČSOB Jeseník 257213650/0300
Datum registrace MV ČR: 4.1.2013

Předsedkyně: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
Výkonná rada: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D., Ing. Josef Sekula

Občanské sdružení Lázně Horní Lipová bylo založeno se záměrem podpořit rozvoj a využití krásného čistého místa v České republice. Místa, které ještě nebylo mnohými objeveno, ale může mnoho nabídnout.

Filozofie léčby v Lázních Horní Lipová vychází z mnohaleté tradice lázeňské léčby v Lipové-Lázních a je úzce spjata se jménem PhDr. Radany Poděbradské, Ph.D.

Lázně Horní Lipová jsou tím pravým místem nejen pro lidi, kteří milují přírodu a umí si ji užít, ale i pro ty, kteří by se to chtěli naučit.

V současné době jsou služby Lázní Horní Lipová poskytovány v kooperaci dvou zařízení ve vzájemné vzdálenosti cca 300 metrů. Ideální prostředí pro léčbu těla i duše v Lázních Horní lipová vzniká kombinací služeb zdravotního úseku, ubytování a stravování.

Publikováno 29.04.2015